CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terminal Antennas in ACE2

M. Martínez-Vázquez ; R. Serrano ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; Anja K. Skrivervik
Radioengineering Vol. 17 (2008), p. 8-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 86000

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur