CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation for Manufacturing Engineering (ViPP)

Jonas Laring ; Marita Christmansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Tania Dukic (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Anders Sundin ; Hans Sjöberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Lars Hanson ; Dan Lämkull (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Anna Davidsson ; Ann-Christine Falck (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Pär Klingstam
SAE Transactions Journal of Materials and Manufacturing Vol. 114 (2005), 5, p. 884-889.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

SAE Technical Paper 2005-01-2696Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 8599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur