CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physics and Biophysics Experiments Needed for Improved Risk Assessment in Space

Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Acta Astronautica (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur