CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of PARMA: PHITS based Analytical Radiation Model in the Atmosphere

T. Sato ; H Yasuda ; K. Niita ; A Endo ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Radiat.Res. 179, p. 244-259. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 85961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur