CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Starka Programmet

Jonas Larsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Den svårfångade relativismen: En uppslagsbok. Sven-Erik Liedman, Torbjörn Tännsjö och Dag Westerståhl (red.) p. 219-225 . (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85946