CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monte-Carlo calculations of particle fluxes and effective neutron dose rates in the atmosphere

Daniel Matthiä ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; M Meier
Radiat. Prot. Dos. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur