CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Deformation of VLBI Antennas

J. Wresnik ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; J. Boehm ; H. Schuh
in “Proc. of the 17'th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry”, eds. M. Vennebusch, A. Nothnagel p. 45-51. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 8593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur