CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Investigation of Water Vapor Trends in Europe

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Camilla Granström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
in “Proc. of the 17'th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry”, eds. M. Vennebusch, A. Nothnagel p. 91-96. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 8592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur