CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Livsformsanalys och lokalt utvecklingsarbet.

Gunnar Gillberg ; Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 1650-6340.
[Rapport]

Nyckelord: Livsformsanalys, kritisk realism, lokal utvecklingDenna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 85907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur