CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of fragmentation spectra using 1 GeV/amu 56 Fe data and the PHITS model

C. Zeitlin ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Chiara La Tessa ; D. Mancusi ; L. Heilbronn ; J. Miller ; S. Guetersloh
Radiation Measurements 43, p. 1242-1253. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 85897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur