CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om att skapa ett Institute for Advanced Study i Göteborg.

Ulf Bjereld ; Gunnar Bjursell ; Chris Forsne ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Bo Rothstein
Göteborgs-Posten 5 december 2008 (2008)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 85856

 

Institutioner (Chalmers)

Statsvetenskapliga institutionen (GU)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur