CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tunable photonic crystal using nanostructures

Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Robert Rehammar (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Eleanor E.B. Campbell
(2008)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 85765

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Optik
Fotonik

Chalmers infrastruktur