CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoelectromechanical components

Susanne Viefers ; Tomas Nord ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; L. Magnus Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Sven Axelsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
(2006)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 85759

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Mesoskopisk fysik
Elektronik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur