CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fundamentals of Packaging Materials and Processes

Pulugurtha Markondeya Ray ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Per Öchlckers
Fundamentals of Microsystems Packaging p. 694-747. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur