CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Lead-Free Inert Gas Soldering Using a Novel Reflow Technology

Oyebode Ayoade ; Andersson Cristina ; Hjertkvist Tobias ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the 1st IEEE CPMT Electronics Systemintegration Technology Conference (ESTC2006) p. 428-437. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur