CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Nanoparticles of Lead Free Solder Alloys

Wanbing Guan ; Suresh Chand Verma ; Yulai Gao ; Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Qijie Zhai ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the 1st IEEE CPMT Electronics Systemintegration Technology Conference (ESTC2006) p. 7-12. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2009-01-27.
CPL Pubid: 85707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur