CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent crustal movements observed with the European VLBI network: geodetic analysis and results

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi) ; Axel Nothnagel ; James Campbell ; Erwan Gueguen
Journal of Geodynamics Vol. 35 (2003), 4-5, p. 391-414.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Geodetic VLBI; Space Geodesy, Crustal movementsDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 8570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur