CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image Analysis and CADx System for Mucosal Lesions

Artur Chodorowski (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Chitta R Choudhury ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
8th IEEE International Conference on Bioinformatics and BioEngineering (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85661

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Biostatistik
Bildanalys
Signalbehandling
Industriell bioteknik
Oral patologi och rättsodontologi

Chalmers infrastruktur