CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An extension problem for convex functions

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
arXiv:0806.1435 (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 85660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur