CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

L 2 -estimates for the d-equation and Witten’s proof of the Morse inequalities

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Annales de la faculte des sciences a Toulouse Vol. 16 (2007), 4, p. 773-797.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 85649

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur