CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A direct approach to Bergman kernel asymptotics for positive line bundles

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Johannes Sjöstrand
Arkiv för Matematik Vol. 46 (2008), 2, p. 197-217.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 85646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur