CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bergman kernels and the pseudoeffectivity of relative canonical bundles

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Duke Mathematical Journal Vol. 145 (2008), 2, p. 341-378.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A criterion for the pseudoeffectivity of (twisted ) relative canonical bundles of surjective projective maps.


joint with: Mihai Paun/ NancyDenna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 85640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur