CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image analysis of oral lesions in an Indian population

Artur Chodorowski (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Chitta R Choudhury ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Medicinteknikdagarna 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Bildanalys
Signalbehandling
Endodonti

Chalmers infrastruktur