CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Web Course on Electrically Conductive Adhesives

Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; James E. Morris ; Xitao Wang ; Liqiang Cao
ECTC´02 p. 1502-1506. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85630

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur