CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development and Characterization of Single Mode Microwave Cured Adhesives for Electronics Packaging Application,

Shiming Li ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
ECTC´02 p. 1147-1150. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur