CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isotropically Conductive Adhesives for Large Power Electronics Applications

Kristian Olsson ; D. Johansson ; Shiming Li ; Karsten Ovesen ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
proceedings of the second International IEEE Conference on Polymers and Adhesives in Microelectronics and Photonics p. 29-37. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2012-08-10.
CPL Pubid: 85626

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur