CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Panel-Size Component Integration (PCI) with Molded Liquid Crystal Polymer (LCP) Substrates

J. Kivilahti ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; J. E. Morris ; T. Suga ; C. P. Wong
ECTC´02 p. 955-961. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85620

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur