CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High frequency characteristics of Liquid Crystal Polymer for System in a Package Application

Gang Zou ; Hans Grönqvist ; J. Piotr Starski ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
2002 8th International Advanced Packaging Materials Symposium p. 337-341. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2015-02-06.
CPL Pubid: 85617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur