CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Cycle fatigue life of SnAgBi and Sn-Ag lead-free solders

Cristina Andersson (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Xitao Wang ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Proceedings of the IMAPS Nordic p. 298-303. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13. Senast ändrad 2010-10-18.
CPL Pubid: 85607

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur