CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of the anisotropic conductive adhesive assembly

David Whalley ; Liu Chen ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Proceedings of Conference presentation at ISEPT´01 p. 319-324. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur