CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of an internet Course on Conductive Adhesives for Electronics Packaging

Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Xitao Wang ; James E. Morris
ECTC 51th p. 1270-1275. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur