CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Heat Transfer for System in Package (SIP)

Jiemin Zhou ; Xitao Wang ; Liu Chen ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
EurosimE/2001 p. 89-94. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-13.
CPL Pubid: 85589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Biologisk beroendeforskning

Chalmers infrastruktur