CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of pigment-filled polymer coatings on paperboard

Thomas Schuman (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anders Karlsson ; Johan Larsson ; Magnus Wikström ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Progress in Organic Coatings Vol. 54 (2005), p. 360-371.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: adhesion, calendering, contact angle, latex, paper, pigment, surface energy, surface roughnessDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 8550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur