CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Internet Course on Conductive Adhesives for Electronics Packaging

Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; James Morris
ECTC 50th p. 1016-1020. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur