CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural coarsening of lead-free solders

Lilei Ye ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
ECTC50 p. 134-137. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur