CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Stress Analysis of a Novel Light Modulator

Zhimin Mo ; Helge Kristiansen ; Morten Eliassen ; Shiming Li (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
ECTC53 p. 1408-1412. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 85425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur