CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a web-based course on lead-free solders

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
ECTC´03 p. 739-742. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-01-27.
CPL Pubid: 85424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur