CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical conduction characteristics of anisotropic conductive adhesive particles, Guangbin Dou

Y C Chan ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Journal of Electronic Packaging Vol. 125 (2003), 4, p. 609-616.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 85421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur