CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of isothermal mechanical fatigue properties of lead-free solder joints and bulk solders

Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Materials Science and Engineering A Vol. 394 (2005), p. 20-27.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-01-27.
CPL Pubid: 85420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur