CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System-on-Packaging: A Broad Perspective from System Design to Technology Development

Zheng Li- Rong ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Microelectronics Reliability Vol. 43 (2003), p. 1339-1348.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur