CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave-transmission, heat and temperature properties of electrically conductive adhesives

Ying Fu ; Tiebing Wang ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
IEEE CPMT Transactions Vol. 26 (2003), p. 193-198.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-01-12.
CPL Pubid: 85410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur