CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Liquid Crystal Polymer for High Frequency System-in-a-Package Applications

Gang Zou ; Hans Grönqvist ; J. Piotr Starski ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
IEEE CPMT Transactions, Part B Vol. 25 (2002), p. 503-508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2015-02-06.
CPL Pubid: 85398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur