CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life Cycle Analysis of a telephone exchange station

Anders Andrae ; Ulf Östermark ; Johan Liu (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Journal of Electronics Manufacturing p. 147-160. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12.
CPL Pubid: 85389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur