CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element modelling of delamination progression under mixed mode loadings

Niklas Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Proceedings of the eighth International Conference on Fibre Reinforced Composites, Newcastle, September 13-15, 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 8538

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur