CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Allocation of CO2 emission permits - economic incentives for emission reductions in developing countries

Tobias Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy Policy (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 8537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur