CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundary Detection in Ultrasound Image Sequences

Peter Holdfeldt (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Medicinteknikdagarna 2008. 14-15 oktober, Göteborg (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 85361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys

Chalmers infrastruktur