CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental and theoretical characterization of electrical contact in anisotropically conductive adhesives

Ying Fu ; Yanli Wang ; Xitao Wang ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Guoliang Chen ; Magnus Willander
IEEE CPMT transactions, Part B: Advanced Packaging Vol. 23 (2000), p. 15-21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2010-10-18.
CPL Pubid: 85329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur