CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid mechanics of aligned concentrated fibre suspensions

Staffan Toll (Institutionen för polymera material)
Proceedings of the Seventh International Conference on Fibre Reinforced Composites, Newcastle, April 15-17, 1998 p. 157-164, . (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 8532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur