CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hubbles law, a Basic Cosmology

Hans Wilhelmsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Transworld Research Network Vol. Recent. Res. Dev. Plasma Phys. (2007), 1, p. 1-49.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Hubble, Cosmology


Editor Jan WeilandDenna post skapades 2009-01-12. Senast ändrad 2009-12-11.
CPL Pubid: 85306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur