CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Longitudinal flows in arrays of parallel fibres

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Proceedings of the Fifth International Conference on Flow Processes in Composite Materials, Plymouth, July 12-14, 1999 p. 157-164. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 8530

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur